Docència

Curs 2013-2014

– Universitat Pompeu Fabra

Construcció i Anàlisi d’Indicadors Socials, Política Europea, Introducció a la Ciència Política (Grau en Dret), Tutor dels Treballs de Fi de Grau en Comportament Polític.

– Universitat Oberta de Catalunya

Comportament electoral (Màster Universitari en Anàlisi Política).

– Universitat de Girona

Política Catalana

Anteriorment

Universitat de Girona – Política Catalana

Universitat Pompeu Fabra – Seminaris de Partits Polítics i Organitzacions d’Interessos, Estadística I (Llicenciatura en Ciències del Treball), Eines Matemàtiques i Informàtiques d’Anàlisi Política

Universitat Autònoma de Barcelona – Comportament Política, Tècniques d’Investigació I

*Si no s’assenyala el contrari, totes les assignatures pertanyen a la Llicenciatura o al Grau en Ciències Polítiques.